EtAppArchiv
2020

Šifry a řešení

1. etapa: 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2. etapa: 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
3. etapa: 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
4. etapa: 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

1.6 - Stanoviště 6

Nápověda

Adam si dal na golfu zulu colu.

Řešení

Každý z šestadvaceti řádků šifry nese tři informace - pozici řádku (A-Z), význam věty (A-Z dle vojenské abecedy), přesmyčku prvních písmen dané věty (A-Z dle vojenské abecedy). Pro první řádek tedy A - G - Z.
Pomocí substituce čteme tajenku.
Tajenka: U KAPLE PAN JEZIS V GETSEMANECH

Zadání v PDF

PDF

Diskuze k šifře