EtAppArchiv
2020

Šifry a řešení

1. etapa: 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2. etapa: 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
3. etapa: 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
4. etapa: 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

1.4 - Stanoviště 4

Nápověda

Egypt = G

Řešení

Poslední písmena vět dávají mezitajenku: KAZDE SLOVO PREKRYJ SE RADKEM. Věty se nacházejí ve čtverci a popisují 25 pětipísmenných slov seřazených podle abecedy. 25 ve čtverci evokuje Polybiův čtverec. Když se tedy pokusíme překrýt daná slova s řádky, zjistíme, že v právě v jednom řádku se kryjí právě s jedním písmenem. Tímto způsobem lze každému slovu přiřadit jedno písmeno abecedy z těch nacházejících se v Polybiově čtverci.
Tajenka: VSTUP DO HOLEDNE NA MODRE

Zadání v PDF

PDF

Diskuze k šifře