EtAppArchiv
2020

Šifry a řešení

1. etapa: 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2. etapa: 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
3. etapa: 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
4. etapa: 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

1.0 - Start 1. etapy

Řešení

A - Značky: Každá značka reprezentuje jednu číslici v řádu desítek (železniční přejezd - 240 m, konec obce - 90 km/h), po škrtnutí přebytečné nuly čteme tajenku: KOD MIXER

B - Všichni: Pojmenujeme známé osobnosti: Páral, Aleš, Sova, Trojan, Eben, Landa, kód je tedy PASTEL

C - Vousy: Je třeba poznat v siluetách známé osobnosti a celým jménem je pojmenovat na tolik písmen, kolik jich je v děliteli. Čteme písmeno v dělenci. Heslo je GILOTINA

D - Barevné čtverečky: Čtverečky rozložíme na barvy RGB. Ve třech řádcích pak čteme morseovku. Vyjde ZADEJ HESLO SAVEC

E - Čínská: Pseudočínština spojená s rébusem: ST - úd - &, tedy STUDENT

Zadání v PDF