EtAppArchiv
2020

Pravidla hry

Formát hry

Hra se uskuteční od 25. do 27. září 2020 v Brně a okolí.

Šifrovačka EtAppa je rozdělena na 4 víceméně lineární etapy. Každá etapa trvá 12 hodin, tedy:

 • 1. etapa od pátečních 17:00 do sobotních 5:00,
 • 2. etapa od sobotních 5:00 do sobotních 17:00,
 • 3. etapa od sobotních 17:00 do nedělních 5:00,
 • 4. etapa od nedělních 5:00 do nedělních 17:00.

  Do jednotlivých etapových cílů musí přijít tým v plném složení, během etap se může libovolně dělit. Může se však stát, že některá stanoviště budou sloužit jako kontrolní brány, kde tým, který bude v plném složení, bude odměněn. Na startu plný počet hráčů vyžadován nebude, kvůli dojíždějícím.

  Etapové cíle budou místa v suchu a teple, kde se bude možné občerstvit, a pokud tým dorazí dostatečně včas, i vyspat. V poslední půlhodině každé etapy proběhne vyhlášení a odměnění dílčích vítězů. Start následující etapy bude hromadný.

  Registrace

  Registrace týmů probíhá od 12. června 2020 do 18.září 2020.

  Hra je určena pro maximálně pětičlenné týmy hráčů. Hráči mladší 18 let musí mít v týmu alespoň jednoho dospělého.

  Registraci a administraci týmu hráč provádí jako jednotlivec pod svým loginem a heslem, musí se tedy takto registrovat, jinak tým nezaloží. Ostatní hráči mají možnost propojit svůj individuální účet s místem v týmu a přidat se tak do správy týmu.

  Startovné

  Startovné slouží k pokrytí nákladů na provoz hry. Startovné je ve standardní výši 1000 Kč na tým, avšak při registraci a platbě do konce června 2020 je výše startovného snížena na 750 Kč. Údaje k platbě se tým dozví na stránce týmu po registraci.

  Průběh hry

  Kvůli omezením kvůli COVID-19 je možné, že systém hry bude ještě upřesněn, nicméně zatím předpokládáme, že se nám v září podaří uspořádat hru klasickým způsobem, s vyzvedáváním šifer přímo na stanovišti. V tomto budou určující poslední informace před hrou.

  Během hry bude možné čerpat nápovědy a záchrany. Způsob hodnocení je podobný jako na iNule, tj. každá nápověda tým posouvá za všechny, kteří tolik nápověd nevyužili, každá záchrana tým posouvá za všechny, kteří tolik záchran nevyužili bez ohledu na nápovědy.

  Tento způsob hodnocení platí pro každou etapu zvlášť, do celkového závodu se nápovědy a záchrany sčítají a hodnotí se stejně.

  Nad hrou bude bdít Informační systém, který bude sbírat kódy stanovišť a bude poskytovat přehled o hře, nápovědy a záchrany. Proto je třeba, aby alespoň jeden člen týmu měl možnost přístupu na internet ze spolehlivého mobilu po celých 48 hodin.

  Další informace

  Kromě výše uvedeného jsou pravidla hry stejná, jako na většině šifrovacích her.

  Povoleny jsou přesuny pěšky či MHD. K orientaci používejte, co uznáte za vhodné. Doporučena bude aplikace Mapy.cz. Dodržujte pokyny orgů, zákony a jiné předpisy a hrajte fér.