EtAppArchiv
2020

Šifry a řešení

1. etapa: 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2. etapa: 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
3. etapa: 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
4. etapa: 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

4.8 - Stanoviště 8

Nápověda

Myš jde za sýrem. By the rules of the word search puzzle. Den kürzesten Weg.

Řešení

V osmisměrce nalezneme slova: myš, mouse, maus a sýr, cheese, käse. Myš tedy musíme dostat k sýru. Ale jak? V osmisměrce se dále skrývají slova: jedna - deset, one - ten a eins - zehn. Do tajenky čteme písmena, která se nacházejí na průsečících přímek, na kterých leží sousední slova.
Tajenka: TESAROVA HOSPODA CILOVY KOD INSOMNIAK

Zadání v PDF

PDF

Diskuze k šifře