EtAppArchiv
2020

Šifry a řešení

1. etapa: 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2. etapa: 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
3. etapa: 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
4. etapa: 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

2.5 - Stanoviště 5

Opět potřebujeme složenou zeměkouli [pdf] z první šifry. Týmy se šifrou dostaly i bazmek [pdf].

Řešení

Složíme bazmek (slepením čtverečků k sobě vznikne plastický trojúhelník).
Dle instrukcí v šifře přiložíme požadovaný znak na vnitřní obrázek, druhý znak na vnější obrázek. Obrázek uprostřed nám potvrzuje správné umístění. Na třetím cípu trojúhelníku čteme tajenku.
Tajenka: VYSILAC HADY

Zadání v PDF

PDF

Diskuze k šifře