EtAppArchiv
2020

Velikonoce

Zadání úlohy najdete zde [pdf].

Řešení

Některé objekty v šifře tvoří mezitajenky. Záhony tulipánů říkají Tady nic nehledej..., trávníčky říkají vtip, který se dá použít v závěru, zajíci říkají grafikou VEJCE.

Podstatné jsou slepičky s kuřátky, které říkají MRIZKA. Pokud sestrojím malou mřížku právě kolem těchto slepiček a správně ji umístím, mohu číst mezitajenku, že mám vybarvovat vajíčka.

Další podstatnou mezitajenku dělají shluky kuřátek. Ty říkají trojkovkou, že stačí tři barvy.

Je tedy třeba najít vajíčka R, G a B, která třemi základními způsoby (semafor, braille a morse) dávají heslo.

Řešení: PYL