EtAppArchiv
2020

Čínská

Zadání úlohy najdete zde [pdf].

Řešení

Šifra je tvořena reálnými čínskými znaky psanými z vrchu dolů, zprava doleva.

K odhalení první mezitajenky, která není nezbytná k vyluštění šifry, je potřeba kombinace lehkého seznámení s čínskými znaky, překladače a všímavosti. Několik jednodušších znaků se v šifře vyskytuje několikrát a ne náhodou jsou to znaky pro čísla. V každém sloupci tak můžeme číst číslo mezi 1 a 26 zapsané čínským způsobem (二十六 -> 2 10 6 = 26). Vyjde: POCETTAHU

Následuje nejúmornější část luštění: zjistit počet tahů každého znaku, který se pohybuje taktéž mezi 1 a 26. Píšu zjistit, protože počítat ručně je zaprvé neskutečně náročné a navíc by bylo pro přesnost potřeba se nejprve naučit jak vypadají různé typy tahů v čínštině. Nejjednodušeji se počet znaků získá zadáním do vyhledávače: např. 驊 strokes. Vyjde: TEDBUDETE CISTANEBUDET EJENTAHYPOCITAT PR EKLADATZN AKYBYBYLO VHODNE NEBOJTESEBUDESTACI TJENDRUHYRADEK Z ADEJOBECNOUUD ALOSTTAKABYBYLANAV

Překladem znaků zleva doprava vyjde: kámen, kůže, porcelán, hedvábí, hlína, zlato, platina, dřevo, bavlna; což jsou přívlastky přiřazované jednotlivým výročím svatby.

Řešení: VÝROČÍ