EtAppa
2023

Pravidla hry

Formát hry

Hra se uskuteční od 5. do 7. května 2023 v Brně a okolí.

Šifrovačka EtAppa je rozdělena na 4 víceméně lineární etapy. Každá etapa trvá 12 hodin, tedy:

 • 1. etapa od pátečních 17:00 do sobotních 5:00,
 • 2. etapa od sobotních 5:00 do sobotních 17:00,
 • 3. etapa od sobotních 17:00 do nedělních 5:00,
 • 4. etapa od nedělních 5:00 do nedělních 17:00.

  Do jednotlivých etapových cílů musí přijít tým v plném složení, během etap se může libovolně dělit. Může se však stát, že některá stanoviště budou sloužit jako kontrolní brány, kde tým, který bude v plném složení, bude odměněn. Na startu plný počet hráčů vyžadován nebude, kvůli dojíždějícím.

  Etapové cíle budou místa v suchu a teple, kde se bude možné občerstvit, a pokud tým dorazí dostatečně včas, i vyspat. V poslední půlhodině každé etapy proběhne vyhlášení a odměnění dílčích vítězů. Start následující etapy bude hromadný.

  Registrace

  Registrace týmů běží od podzimu 2022 do konce dubna 2023.

  Hra je určena pro maximálně pětičlenné týmy hráčů. Hráči mladší 18 let musí mít v týmu alespoň jednoho dospělého.

  Registraci a administraci týmu hráč provádí jako jednotlivec pod svým loginem a heslem, musí se tedy takto registrovat, jinak tým nezaloží. Ostatní hráči mají možnost propojit svůj individuální účet s místem v týmu a přidat se tak do správy týmu.

  Startovné

  Startovné slouží k pokrytí nákladů na provoz hry. Startovné je ve výši 1000 Kč na tým. Údaje k platbě se tým dozví na stránce týmu po registraci. Platbu prosím neodkládejte, zaplatit je však nutno nejpozději do konce registrace, tj. do konce dubna 2023.

  Průběh hry

  Během hry bude možné čerpat nápovědy a záchrany. Způsob hodnocení je podobný jako na iNule, tj. každá nápověda tým posouvá za všechny, kteří tolik nápověd nevyužili, každá záchrana tým posouvá za všechny, kteří tolik záchran nevyužili bez ohledu na nápovědy.

  Tento způsob hodnocení platí pro každou etapu zvlášť, do celkového závodu se nápovědy a záchrany sčítají a hodnotí se stejně.

  Nad hrou bude bdít Informační systém, který bude sbírat kódy stanovišť a bude poskytovat přehled o hře, nápovědy a záchrany. Proto je třeba, aby alespoň jeden člen týmu měl možnost přístupu na internet ze spolehlivého mobilu po celých 48 hodin.

  Další informace

  Kromě výše uvedeného jsou pravidla hry stejná, jako na většině šifrovacích her.

  Povoleny jsou přesuny pěšky či hromadnými prostředky IDS JMK. K orientaci používejte, co uznáte za vhodné. Doporučena bude aplikace Mapy.cz. Dodržujte pokyny orgů, zákony a jiné předpisy a hrajte fér.