EtAppa
2023

Internetová EtAppa je předehra k živé EtAppě. Je nepovinná a její výsledek nijak neovlivní samotnou hru. Může však být užitečné se před hrou samotnou na zadání alespoň podívat.

V této etapě každý hráč soutěží jako jednotlivec, není třeba skládat tým. Registrovat se může každý, neplatí se žádné startovné.

Skládá se z 8 úloh, které jsou vyvěšovány jednou za 4 týdny, počínaje 23. zářím 2022. Úlohy se zobrazují na stránce zadání.

Vyhlášení vítězů však proběhne přímo na EtAppě a do hodnocení budou zahrnuti pouze aktivní účastníci živé hry. Nejlepší luštitelé se mohou těšit na jedlé a pitné odměny, které Vám na EtAppě přijdou k chuti.

Pravidla

Každou úlohu luští hráč samostatně. Nesmí při luštění spolupracovat s žádnými jinými hráči (a to ani s těmi, se kterými hodlá jít EtAppu), ani nehráči. Hráči rovněž nesmí haluzit. Získávat encyklopedické znalosti od třetích osob je povoleno.

Řešením každé úlohy je heslo, které hráč zadával na stránce odpovědí.

Hráči jsou hodnoceni primárně podle počtu vyřešených úloh, sekundárně podle času luštění. Počítání času luštění probíhá tak, že od zveřejnění úlohy po následujících 28 dní běží čas. Pokud hráč zadá správné heslo během prvních 28 dní po zveřejnění úlohy (tedy do zveřejnění další úlohy), zapíše se mu tento zkrácený čas. Jestliže hráč zadá správné heslo později, započítá se mu pouze 28 dní, více času se už nepočítá.

Zadávání kódů není množstevně omezeno a zadání chybného kódu není penalizováno. Zadávání však je sledováno. Pokud hráč bude haluzit a zadávat velké množství chybných kódů, může se stát, že bude napomenut a případně vyloučen ze soutěže.

Zadávat odpovědi bude možné do 5. května 2023 do 16:00, tj. téměř do poslední chvíle před EtAppou.