iEtAppa

Řešení

Čínská

Šifra je tvořena reálnými čínskými znaky psanými z vrchu dolů, zprava doleva.

K odhalení první mezitajenky, která není nezbytná k vyluštění šifry, je potřeba kombinace lehkého seznámení s čínskými znaky, překladače a všímavosti. Několik jednodušších znaků se v šifře vyskytuje několikrát a ne náhodou jsou to znaky pro čísla. V každém sloupci tak můžeme číst číslo mezi 1 a 26 zapsané čínským způsobem (二十六 -> 2 10 6 = 26). Vyjde: POCETTAHU

Následuje nejúmornější část luštění: zjistit počet tahů každého znaku, který se pohybuje taktéž mezi 1 a 26. Píšu zjistit, protože počítat ručně je zaprvé neskutečně náročné a navíc by bylo pro přesnost potřeba se nejprve naučit jak vypadají různé typy tahů v čínštině. Nejjednodušeji se počet znaků získá zadáním do vyhledávače: např. 驊 strokes. Vyjde: TEDBUDETE CISTANEBUDET EJENTAHYPOCITAT PR EKLADATZN AKYBYBYLO VHODNE NEBOJTESEBUDESTACI TJENDRUHYRADEK Z ADEJOBECNOUUD ALOSTTAKABYBYLANAV

Překladem znaků zleva doprava vyjde: kámen, kůže, porcelán, hedvábí, hlína, zlato, platina, dřevo, bavlna; což jsou přívlastky přiřazované jednotlivým výročím svatby.

Řešení: VÝROČÍ

Hvězdy

Hvězdná obloha vyobrazením reálné hvězdné oblohy a je ve všech úrovních přiblížení, až na to úplně nejbližší, statickým obrázkem. Jedinou výjimkou je hvězda Alphard, která jednou za minutu výrazně blikne.

Přiblížím-li se na maximum na onu hvězdu, zjistím, že po asi 15 vteřinách se začnou objevovat obrázky. Hvězda je tedy malou šifřičkou, z níž vyjde jako řešení název jiné hvězdy.

Pomocí šifřiček s různými principy putuji po hvězdné obloze. Po zacyklení přečteme tajenku v latinských názvech souhvězdí, do kterých hvězdy patří.

Řešení: HESLO GOAULD

Ebay

Obrázek vypadá jako reálná stránka produktu na Ebay.com. Podle čísla produktu ověřím, že tomu tak skutečně je.

V galerii vidím screeny z dílu seriálu Avatar: The Last Airbender, konkrétně z dílu S02E05. Zjistím, na co se ptají otazníky u vesnice a vojevůdce. Jde o osobu a vesnici jménem CHIN.

V popisu věci najdu v každé větě skrývačku slova CHIN s jedním písmenem navíc. Z těchto písmen čtu mezitajenku Už jste si objednali?

Objednám si Adventní přání od Appy, poštou mi dojde přání s kódem DIONYSOS.

Řešení: DIONYSOS

Vánoční

V klipu je třeba rozeznat film a přes něj hrající píseň. Následně rozpoznáme slovo, které se objevuje jak v dialozích postav filmu, tak v hudební ukázce. Z těchto slov čteme první písmena.

Řešení: KAZACH

Papírová

Papírovou šifru, jak už název napovídá, je potřeba si vytisknout a po čase rozstříhat. Než se rozstříhá je třeba ji pořádně prozkoumat. Slova na šifře lze rozdělit do tří kategorií: česká (+ evropská), japonská a jména osob a zvířat (postav).

První písmena českých a evropských slov se čtou zleva doprava, tak jak je šifra vytisklá: ceská a evropska slova jsou tak nudna prectete si radsi ta japonská

První písmena japonských slov se čtou po čtvercích (na každém je jedno slovo, až na poslední): wyrob kostku ze sonobe jednotek

Následuje tedy samotná výroba origami kostky. Z každého čtverce se postaví sonobe jednotka a do čtverce se spojí podle dvojic jezdců a jejich “ořů”: Aang na Appovi, Gandalf na Stínovlasovi, Smrť na Truhlíkovi, Harry na Nimbu, Eragon na Safiře, Maud´Dib na Shai-huludovi, Váňa na Železníkovi, Horymír na Šemíkovi, Bastian na Falkovi, Alexandr na Bukefalovi, František v Papamobilu a Luke na Yodovi

Na každé straně kostky se potkají části různých základních šifrovacích postupů. Samostatně nerozluštitelné, ale dohromady ukazují na právě jedno písmeno.

Valentýn

Z mnoha skrytých mezitajenek (v maximálním přiblížení oslovení a podpisu, v tučných písmenech, v přídavných jménech medailonů, ve střídání slov medailon a medailonek...) zjistím, že mám v matrikách najít reálné osoby, o nichž příběh pojednává.

V matrice zjistím, že manžel babičky Aničky se jmenoval Melichar Kašpar (opravdový Darkův praprapradědeček).

Protože se pisatelka podivuje, jestli něco v medailonku nechybí, je třeba domyslet, že ke jménům Melichar a Kašpar patří Baltazar.

Řešení: BALTAZAR

Cestovní

Je třeba najít lokace na fotkách zobrazené a poznamenat si zejména azimut, pod kterým je fotografie udělána. K tomu navádějí ne zcela běžné úhly pohledu, např. na sochy Rapa Nui.

Pak je třeba si uvědomit, že všechna místa jsou zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, a to po dvojicích vždy ve stejném roce, dvojice pak v letech po sobě jdoucích.

Zkombinujeme dvojice s azimuty a čteme semafor.

Řešení: PLNOLETOST

Velikonoce

Některé objekty v šifře tvoří mezitajenky. Záhony tulipánů říkají Tady nic nehledej..., trávníčky říkají vtip, který se dá použít v závěru, zajíci říkají grafikou VEJCE.

Podstatné jsou slepičky s kuřátky, které říkají MRIZKA. Pokud sestrojím malou mřížku právě kolem těchto slepiček a správně ji umístím, mohu číst mezitajenku, že mám vybarvovat vajíčka.

Další podstatnou mezitajenku dělají shluky kuřátek. Ty říkají trojkovkou, že stačí tři barvy.

Je tedy třeba najít vajíčka R, G a B, která třemi základními způsoby (semafor, braille a morse) dávají heslo.

Řešení: PYL

Májová

Každá slova reprezentuje příběh, ve kterém figuruje milostný trojúhelník. Dva jeho hroty jsou pak schovány ve verších jako skrývačky. Třetího čteme.

Tajenka: HESLO DRAMA

Klikyhák

Jedná se o zápis textu pomocí těsnopisu.

Text zní: "Milý hráči, gratulujeme k přečtení těsnopisné zprávy. K dokončení úlohy stačí jediné, pojmenovat člověka, který těsnopisem píše, cizím slovem z řečtiny. Dobrá práce."

Tajenka: STENOGRAF

Kvíz

Šifra zkouší luštitele na jejich znalost animovaného seriálu Poslední vládce větru.

Správným zodpovězením otázek vyjde: GOOGLITUMISDOBRE, což sice samotnému luštění nepomůže, ale potvrzuje správné přiřazení otázek k odpovědím.

Nejen, že má každá otázka stejný počet slov jako má odpověď na ni písmen, tak je v každé odpovědi jedno písmeno podtržené. Přiřazením k otázkám a přečtením prvních písmen odpovídajících slov vyjde: MEZIVINEMAZPEVEM

Všichni víme, že mezi vínem a zpěvem jsou ženy. V odpovědích nalezneme všechny dívky, slečny a ženy. Katara, Azula, Kyoshi a Yangchen leží na: D, O, R a T.

Řešení: DORT

Obrázky

Obrázky je třeba správně pojmenovat. Čísla spojující obrázky k tomu mají pomoci, neboť spojují vždy stejně začínající slova, případně s posunem o malá čísla u šipek.

Pokud přečtu písmenka u těchto čísel, vyjde mezitajenka "Dej bůh štěstí", kterou interpretuji jako pivovarnický pozdrav. Obrázky jsou tedy označením piv.

Identifikuji jednotlivá piva, najdu, kde se vaří a po řádcích je vyznačím do mapy ČR. V mapě poté čtu graficky písmena.

Řešení: CHMEL

Poslední

Druhá čínská šifra vyžaduje radikálně méně úsilí k vyluštění a stejně jako první se skládá z existujících čínských znaků. Znaky v prostředním řádku jsou evidentně jednodušší než v ostatních a zároveň se objevují jako části v právě dvou znacích v prvním a třetím řádku. Pokud by luštitel chtěl udělat krok bokem a všechny tyto znaky poškrtal vyjde mu naprosto nadbytečná mezitajenka: červená, oranžová, zelená, dva a vlajka. Pokud by to tohoto absurdního luštitele ještě nenapadlo, v šifře se skrývá semafor.

Řešení: VIADUKT